Popis stránky - změňte v administraci

Popis stránky - změňte v administraci

Jak začít

Stavební pozemek

 

Výběr stavebního pozemku je nejdůležitější rozhodnutí, které bude muset budoucí stavebník udělat. Nejdříve si musíme ujasnit, jaký rodinný dům vlastně budeme chtít na pozemku postavit s ohledem na typu a velikost.

 

Následuje vytipování vhodných lokalit s ohledem na docházku do zaměstnání, docházku dětí do školy, zájmových kroužků a sportovních tréninků, dosah MHD, dostupnost služeb a obchodů, zdravotnických služeb apod.

 

Nejmenší stavební parcely se pohybují od 300 – 400 m 2 a jsou určeny hlavně na řadovou zástavbu. Minimální šířka takové parcely, která umožňuje solidní dispoziční řešení budoucího rodinného domu, je od 6,5 m s tím, že dům bude navržený na celou šířku parcely.

 

Velikost středních parcel se pohybuje od 400 – 800 m 2 a takové parcely již jsou vhodné na výstavbu menších samostatně stojících domů, případně dvojdomků. Minimální šířka takové parcely je 16m. Všeobecně a zjednodušeně můžete na šířku stavební parcely použít vzorec: šířka uvažovaného domu + minimálně 3 m na každou stranu.

 

Plošná výměra velkých parcel okolo 1000 m 2 a víc odpovídá výstavbě větších, případně vícegeneračních, rodinných domů s bohatým zázemím v rekreačních plochách.

 

S velikostí stavební parcely nevzrůstá jen její cena, ale i náročnost na údržbu. Z tohoto důvodu je rozumné zvážit, pro jakou velikost stavební parcely se rozhodneme, nejen z finančního hlediska, ale i zhlediska časového zatížení, spojeného s nutnou údržbou.

 

Dalším aspektem při výběru pozemku je svahovitost terénu, který hraje významnou úlohu vzhledem na budoucí finanční nároky. Rovinaté a mírně svahovité pozemky jsou příznivější pro stavbu základů. Svahovité pozemky je potřeba několikrát upravovat, zbudovat složité opěrné zdi, terasy, popřípadě suterén pod celým domem a to někdy nepřiměřeně zvedne celkové finanční nároky na celou výstavbu.

 

 

Inženýrské sítě a komunikace

 

Hlavním faktorem ovlivňujícím cenu stavebního pozemku je možnost dostupného napojení na inženýrské sítě s dostatečnými kapacitami -  elektřina a dále podle místních podmínek plyn, voda, splašková, dešťová kanalizace, kabelová TV a telefon. Nejdůležitější je vždy elektřina.

 

Voda se většinou dá získat vyvrtáním vlastní studny a splašky se dají vypouštět do izolované žumpy či domácí čistírny odpadních vod. Dešťová voda se nechá likvidovat na samotném pozemku. Televize řešit vlastní anténou a telefon moderním trendem mobilní technologií.

Je potřeba od všech správců sítí získat písemné souhlasy k napojení uvažované výstavby.

 

Stává se, že elektrické vedení jde přes parcelu, ale nedostanete souhlas k připojení, či již není dostatečná kapacita, popřípadě se budete muset napojit vlastní přípojkou 200 – 300 m, a nebo (v nejhorším případě) na vlastní náklady vybudovat trafostanici! Ještě před dostupností inženýrských  sítíi si rozhodně ověřte, zda se ve skutečnosti jedná o stavební pozemek v souladu s definicí stavebního zákona - to znamená, zda na pozemku bude možné stavět, popřípadě za jakých podmínek, nebo s jakými omezeními.

 

První cesta tedy musí vést na stavební úřad. Tam se seznámíte s územním plánem a jeho regulativy, který Vám prozradí, zda na Vámi kupovaném pozemku bude  výstavba rodinného domu možná a za jakých podmínek.

 

Pozemek, k němuž nejsou přivedeny inženýrské sítě, se jejich výstavbou může značně prodražit.

Dalším a neméně důležitým faktorem při koupi stavebního pozemku je možnost napojení na veřejnou komunikaci. 

 

Nakonec doporučujeme provést geologickou sondu a radonový průzkum. Stavba na navážce, ale také například budování suterénu pod hladinou spodní vody, může nečekaně zvýšit finanční nároky na samotnou výstavbu.

 

Před koupí stavebního pozemku nelitujte vynaložených nákladů a času na zjištění všech okolností, které by Vám mohli nepřiměřeně zvýšit náklady na výstavbu domu, případně ji vůbec neumožnit podle zamýšlených plánů.